Buer og burester i fjellet

Registreringsprosjekt ved Dovre historielag

 
Om prosjektet Registrer bu    Registrer degLogg inn

Sist innlagte kommentarer


Bu: Heimshella Plassering: Like nord for avkjøyring til Nysætre Område: Dovrefjell sør for E6 til vannskillet.

Heimshella ble bygd på tomt som var bygslet fra staten. Det var Ragnar Solberg, broren til Paul som overtok Fokstugu etter faren deres Anton Lae Solberg.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 25/07/2020 08:42
Bu: Bandbua 2 Plassering: Vestsida av Svone innerst i Svånådalen Område: Dovrefjell: Snøhetta og skytefeltet.

.....Avtale er ført vidare til Arnstein Dalum Frøyse,Alf Dalum Frøyse,Odd Dalum og Jann Erik Dalum. ( håper dette kan rettes opp i neste opplag. I boka står bare Odd og Jann Erik! )

Lagt inn av: Liv Dalum Eriksen 13/12/2019 14:49
Bu: Lunnhuset Plassering: Nedunder Gravhøtangen Område: Grimsdalen og Haverdalen

Bua tilhører Gåshovde Øvre 127/1 Anders Pederson Åkerhaugen kjøpte garden med skjøte 1.juni 1870.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 23/10/2019 10:13
Bu: Nabo Bruvollhuset Plassering: Gravhøtangen, hemafor Bruvollhuset Område: Grimsdalen og Haverdalen

Dette er steiner som bekken har lagt opp, kan se ut som mur,men ved nærmere sjekk er jeg ganske sikker på at det ikke er bu rester. Dumt å legge bu midt i bekkeløpet.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 22/10/2019 13:44
Bu: Myggstad Plassering: Opp for Lunnin Område: Grimsdalen og Haverdalen

Ulovlig oppsett, her bør det brukes ei anna formulering.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 22/10/2019 13:28
Bu: Tollefsbu Plassering: Innmed Kalven, mellom Langtjønn og, ei røys s Område: Grimsdalen og Haverdalen

Det er ikke gjort noe arbeid her siden vi satte bua i stand i 1975, så det at Bjørge Plassen har flikka på bua i senere tid er feil.Plassering:Mellom Langtjønn og Kalven, øst for Storkringla.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 22/10/2019 13:19
Bu: Stygghøbua Plassering: Ned for Stygghø mot Stor Kringla Område: Grimsdalen og Haverdalen

Eiere i dag er: Holen,Bakke-Fallet og Blæsterdals-Fallet.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 22/10/2019 13:06
Bu: Rognrustmåsåhuset Plassering: På innsidaa av Vetl-Høa nord for Djupdalen Område: Vestsida sør for Jøndalen

Bua vart bygd ein gong under krigen. Ho vart fyrst lafta opp heime i Rognrusten av to brødre, Ivar og John Rognrusten. Så vart ho fløtt og sett opp att på innsida av Vetl-Høa nord for Djupdalen. Bygningsmåte,laft og reisverk.Bua var for å bruke ved sanking og transport av måså. Men ho vart og brukt i samband med jakt. Ho var i bruk i 1946, men kanskje og litt tidlegare. Rognrustmåsåhuset vart eit turmål. Det var vanleg at mange tok påsketur til, eller forbi bua,og dermed var det til tider mykje ferdsel i området. Eg var der på påsketur kring 1955 (Bilde) Nå står bua til nedfalls.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 21/09/2019 22:45
Bu: Le, Gråsida Plassering: 200-300 m oppover i Gråsida frå Yre skaret Område: Østsida nord for Grimsdalsvegen.

Kun en test av loggfunksjon ved kommentar.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 17/07/2019 18:08
Bu: Bruvollhuset/Huborg Plassering: Ø for Gravhøtangen Område: Grimsdalen og Haverdalen

Blir og kalt for Hulderbu av ein del i Dovre (sjå Dovrebygde 1996 s. 36).

Lagt inn av: Ola Tovmo 08/07/2019 21:54
Bu: Skvattistad (Talleraas søre) Plassering: Kluftin Område: Østsida sør for Grimsdalsvegen.

Bygningsmåte er kombinert laft og reisverk. Navn på bua er Skvattistad.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 01/02/2019 19:47
Bu: Olabua eller Ulheimsbua Plassering: Raudhåmårdalen Område: Østsida sør for Grimsdalsvegen.

Sjå bilde ID 10289 (0153-00004) med en del tekst.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 31/01/2019 23:13
Bu: Skogskoie Plassering: Brattbakken Nedunder Bråtån Område: Vestsida nord for Jøndalen

Dette er ei bu som vart sett opp i forbindelse med drift av steinbrot. Bua er gamal,truleg frå tidleg på 1940-talet. Elva Ilka har vore ein trussel for hus og landskap ved flom. Ein kjenner til skriv frå 1926 der det vart utarbeidd planer for å sikre mot store skader frå Ilka. Fleire forbygninger har vore gjort, men blitt øydelagd att ved flom. Fyrst på 1940-talet vart det sett i gang reparasjon for å halde Ilka "på plass" Det vart nå teke ut stein i Berget rett opp for Kvilebua. Steinblokkene vart frakta med hest frå Brotet og ned til Ilka. Fyrst på 1950-talet vart det sett i gang meir arbeid med å forbedre og forlenge forbygningen mot Ilka. Drifta vart etter kvart fløtt litt lengre sør.Det skulle vera bedre stein der. Transporten vart nå med lastebilar. Etter kvart vart det ein samanhengande mur heilt ned til Lågen, "Ilkemuren". Kvilebua som alltid fekk betegnelsen"Steinbrotbua" har eg gått forbi mange gonger, da eg gjekk dei 4 fyrste åra i Rudiskulen. Ho ligg like innåt Brattbakken, den eldste vegen frå Jøndalen. Når eg rusla heim att frå skulen og ikkje hadde fylgje, på den myrke årstida, var det liksom litt spenning når ein gjekk forbi Bua...... Eigar? Ikkje så godt å seia. Vassdragsvesen? Kommune? Kanskje ikkje så viktig.. Bua står nær ei grense. På kartet ser det ut til å vera skogteigen til søre Talleraas.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 31/01/2019 13:35
Bu: Skaalgaard Plassering: Grisungvatna Område: Dovrefjell: E6-Grøna

Navn på bilde frå Ragnhild: Lars Skaalgaard (til h.) og Johannes Brækken

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 31/01/2019 09:39
Bu: Bergs-Angard gjeterbu Plassering: Eftansåa Område: Østsida nord for Grimsdalsvegen.

Berre ein liten kommentar. Bua er plotta inn på feil plass på kartet.( på Dovre vestside omlag ved Muslisætra). Ho skal vel over på andre sida (Grimsdalsvegen-Eftansåa)

Lagt inn av: Jan Ove Jøndal 30/01/2019 11:05
Bu: Klovningom Plassering: Vest for Musa, oppi sia mot Skarshø Område: Vestsida nord for Jøndalen

Eiere : Dovre Vestside Sameige. Bygningsmåte: Stein og noko treverk

Lagt inn av: Jan Ove Jøndal 21/01/2019 21:36
Bu: Fjellbu Plassering: Grønbakkejønn Område: Østsida sør for Grimsdalsvegen.

En kommentar om eierskapet til Fjellbu.I tillegg til Kari er også følgende personer medeiere:Astrid Hage Simonsen,Ingrid Rykhus,Harald Hage og Oddbjørn Hage. Første byggetrinn på hytta var 1954/55,så 1949 er feil.Ellers er områdebeskrivelsen ubegripelig.Når den ligger mellom Einsethø og Hornsjøhø på det som forenklet kan kalles østsiden av Dovrebygda,kan det vanskelig sies at den ligger på vestsida sør for Jøndalen.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 15/01/2019 13:42
Bu: Grimsdalsgruva burest Plassering: Grimsdalsgruva, like opp for Sluskebu Område: Grimsdalen og Haverdalen

Er usikker på om dette re buresten jeg snakker om: Det var 3 steinbuer på rekke, Sluskebu og Veslebu står der, den 3. er flytta til Folldal verk som en del av gruvemuseet, en regner med at desse buene kan være over 250 år gamle.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 14/01/2019 18:41
Bu: Hyttetun ved Grimsdalsgruva Plassering: Grimsdalsgruva Område: Grimsdalen og Haverdalen

Hytta er skolestugu fra Eriksrud i Atnendalen, trolig fra 1860 årene, flytta hit rundt 1916. Lenge etter at gruvedrifta opphørte restaurerte sjefen for Foldalsgruvene ……... Tysland hytta, og tok ho til privat bruk. i 2016 ble den kjøpt av Elsebeth Engzelius, Oslo

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 14/01/2019 18:33
Bu: Tollevshaugbue Plassering: Ved veigen opp til Tollevshaugsætrin Område: Grimsdalen og Haverdalen

Magne Oro? brukte bua mye på 70 tallet, den tiden fjellstyret hadde beitetilsyn. Han kjørte moped og overnatta ofte i bua.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 13/01/2019 22:17