Buer og burester i fjellet

Registreringsprosjekt ved Dovre historielag

 
Om prosjektet Registrer bu    Registrer degLogg inn

Sist innlagte kommentarer


Bu: Talleraas søre Plassering: Kluftin Område: Østsida sør for Grimsdalsvegen.

Bygningsmåte er kombinert laft og reisverk. Navn på bua er Skvattistad.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 01/02/2019 19:47
Bu: Olabua eller Ulheimsbua Plassering: Raudhåmårdalen Område: Østsida sør for Grimsdalsvegen.

Sjå bilde ID 10289 (0153-00004) med en del tekst.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 31/01/2019 23:13
Bu: Skogskoie Plassering: Brattbakken Nedunder Bråtån Område: Vestsida sør for Jøndalen

Dette er ei bu som vart sett opp i forbindelse med drift av steinbrot. Bua er gamal,truleg frå tidleg på 1940-talet. Elva Ilka har vore ein trussel for hus og landskap ved flom. Ein kjenner til skriv frå 1926 der det vart utarbeidd planer for å sikre mot store skader frå Ilka. Fleire forbygninger har vore gjort, men blitt øydelagd att ved flom. Fyrst på 1940-talet vart det sett i gang reparasjon for å halde Ilka "på plass" Det vart nå teke ut stein i Berget rett opp for Kvilebua. Steinblokkene vart frakta med hest frå Brotet og ned til Ilka. Fyrst på 1950-talet vart det sett i gang meir arbeid med å forbedre og forlenge forbygningen mot Ilka. Drifta vart etter kvart fløtt litt lengre sør.Det skulle vera bedre stein der. Transporten vart nå med lastebilar. Etter kvart vart det ein samanhengande mur heilt ned til Lågen, "Ilkemuren". Kvilebua som alltid fekk betegnelsen"Steinbrotbua" har eg gått forbi mange gonger, da eg gjekk dei 4 fyrste åra i Rudiskulen. Ho ligg like innåt Brattbakken, den eldste vegen frå Jøndalen. Når eg rusla heim att frå skulen og ikkje hadde fylgje, på den myrke årstida, var det liksom litt spenning når ein gjekk forbi Bua...... Eigar? Ikkje så godt å seia. Vassdragsvesen? Kommune? Kanskje ikkje så viktig.. Bua står nær ei grense. På kartet ser det ut til å vera skogteigen til søre Talleraas.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 31/01/2019 13:35
Bu: Skaalgaard Plassering: Grisungvatna Område: Dovrefjell: E6-Grøna

Navn på bilde frå Ragnhild: Lars Skaalgaard (til h.) og Johannes Brækken

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 31/01/2019 09:39
Bu: Bergs-Angard gjeterbu Plassering: Eftansåa Område: Østsida nord for Grimsdalsvegen.

Berre ein liten kommentar. Bua er plotta inn på feil plass på kartet.( på Dovre vestside omlag ved Muslisætra). Ho skal vel over på andre sida (Grimsdalsvegen-Eftansåa)

Lagt inn av: Jan Ove Jøndal 30/01/2019 11:05
Bu: Klovningom Plassering: Vest for Musa, oppi sia mot Skarshø Område: Vestsida nord for Jøndalen

Eiere : Dovre Vestside Sameige. Bygningsmåte: Stein og noko treverk

Lagt inn av: Jan Ove Jøndal 21/01/2019 21:36
Bu: Fjellbu Plassering: Grønbakkejønn Område: Østsida sør for Grimsdalsvegen.

En kommentar om eierskapet til Fjellbu.I tillegg til Kari er også følgende personer medeiere:Astrid Hage Simonsen,Ingrid Rykhus,Harald Hage og Oddbjørn Hage. Første byggetrinn på hytta var 1954/55,så 1949 er feil.Ellers er områdebeskrivelsen ubegripelig.Når den ligger mellom Einsethø og Hornsjøhø på det som forenklet kan kalles østsiden av Dovrebygda,kan det vanskelig sies at den ligger på vestsida sør for Jøndalen.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 15/01/2019 13:42
Bu: Grimsdalsgruva burest Plassering: Grimsdalsgruva, like opp for Sluskebu Område: Grimsdalen og Haverdalen

Er usikker på om dette re buresten jeg snakker om: Det var 3 steinbuer på rekke, Sluskebu og Veslebu står der, den 3. er flytta til Folldal verk som en del av gruvemuseet, en regner med at desse buene kan være over 250 år gamle.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 14/01/2019 18:41
Bu: Hyttetun ved Grimsdalsgruva Plassering: Grimsdalsgruva Område: Grimsdalen og Haverdalen

Hytta er skolestugu fra Eriksrud i Atnendalen, trolig fra 1860 årene, flytta hit rundt 1916. Lenge etter at gruvedrifta opphørte restaurerte sjefen for Foldalsgruvene ……... Tysland hytta, og tok ho til privat bruk. i 2016 ble den kjøpt av Elsebeth Engzelius, Oslo

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 14/01/2019 18:33
Bu: Tollevshaugbue Plassering: Ved veigen opp til Tollevshaugsætrene Område: Grimsdalen og Haverdalen

Magne Oro? brukte bua mye på 70 tallet, den tiden fjellstyret hadde beitetilsyn. Han kjørte moped og overnatta ofte i bua.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 13/01/2019 22:17
Bu: Moldalsbua Plassering: Vestsida Dovre Område: Vestsida nord for Jøndalen

Riktig som Jan skriv at ho ble bygd på 50 talet, etter at e vart kjent med Trygve på 80 talet, overnatta ha på hytta om sommeren også, han fiska mye i Musa samtidig som han så etter sauen sin. Trygve fortalte ei historie, tror det var fra 1975, det gikk rykter om en reinsbukk med veldig gevir som gikk i Skardshøe, den var muligens ikke helt frisk den gikk veldig rolig og alene. Folk fra bygda hadde slått opp telt i Skarshøe for å skyte bukken 1. jaktdag. de våkna klokka 04.00 av at Trygve skjøt bukken, den hadde gullgevir.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 13/01/2019 21:49
Bu: Bergsengmåsåhuset Plassering: Vegaskilet Område: Østsida sør for Grimsdalsvegen.

Lars Bergseng eier fra 1999 - 2018 eier nå Helene Bergseng. "Hans og Liv Bergseng bygde seg så ny hytte"

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 13/01/2019 21:36
Bu: Moldalsbua Plassering: Vestsida Dovre Område: Vestsida nord for Jøndalen

Det var Trygve Moldal som bygde denne bua. Ein kjenner ikkje nøyaktig årstal,men det var nok tidleg på 1950-talet ho vart sett opp.Materialer vart frakta med hest frå nede i bygda ,til Gammelsætra og vidare eit godt stykke innom Nysætra. Trygve var ein ivrig og flink jeger og han var eit sikkert innslag i fjellet når rypejakta tok til. Det var interessant å fylgja med når han jakta. Han sette ofte frå seg ryggsekken og delte inn området i teiger. Da gjekk han systematisk att og fram for å "trakke opp" rypa. Og rype fann han og treff vart det. Så da vart det som regel god fangst og. Trygve var god reinjeger også. Ein gong i reinsjakta, skaut han ein Storbukk oppi Skardshøa. Bua var sikkert "Base" den gongen. Ellers vart og bua brukt når Trygve var på fisketur i Muslidalen.

Lagt inn av: Jan Ove Jøndal 13/01/2019 18:06
Bu: Skjervedalsbua/ Bergejordsbue Plassering: Skjærvedalen i Vågå (Slådalen) Område: Vestsida nord for Jøndalen

Er ikke dette opprinnelig ei bu som Ingvald Randen og Pål Bekken brukte som fangstbu, sammen med bu ved Kjøremsnonshøe, og i Svarthamran? Mvh Ole Dagfinn

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 08/01/2019 13:21
Bu: Bjørner Haugom`s tomt Plassering: På ein rande på vestsida av Storrvatnet Område: Grimsdalen og Haverdalen

Dette må være feil opplysninger.Ved mange anledninger var jeg med far i disse traktene og jeg hørte aldri at han nevnte noe om tomt eller planer om å bygge noe her. Derimot hadde han nok planer om type båthus/fiskebu ved Storvatnet. Det ble gravd i en bakke her på nordvestsida av vatnet, men videre oppføring ble det ikke noe av da fjellstyret hadde innsigelserDette var først på 1960-talet.

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 02/01/2019 20:42
Bu: Skvattistad Plassering: Sletthøklufftn Område: Østsida sør for Grimsdalsvegen.

Bua ligg vel sør for Grimsdalsvegen Ved Ryddølsåa

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 02/01/2019 20:25
Bu: Skomakerstuguhuset Plassering: Kluftin Område: Østsida sør for Grimsdalsvegen.

På 50-talet var bua brukt av reinsjegere (Haugom og Talleråsmoen) Dei flytta seinare til Persbekkbua

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 02/01/2019 20:20
Bu: Drågenbua Plassering: Grisungdalen, i foten på Veslknatten Område: Dovrefjell: Snøhetta og skytefeltet.

Arne Buseth (f. 290514) skriv i brev til Dovre historielag 9. jan. 1996: "Min far, Johan Buseth, var i lag med Otto Drågen og bygde Drågenbua i 1928-29. Materialene til bua ble kjørt med hest og slede (Tjøstel Holen? kjørte) opp til toppen av Vålåsjøhøa. Oddmund Drågen, eldste bror til Torbjørn og jeg var jevngamle, og var med på dette. Så dro vi materialene videre ned til byggeplassen på skikjelke.

Lagt inn av: Ola Tovmo 07/12/2018 14:33
Bu: Ved vegen til Langdalssætrene Plassering: Like i vegkanten Område: Østsida sør for Grimsdalsvegen.

Koordinat: 0516133 / 6869819

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 21/10/2018 19:57
Bu: Burest Plassering: Gammelbubekken Område: Dørålen og Rondane.

Slett, er den samme som 525

Lagt inn av: Ikke registrert bruker 16/10/2018 20:20