Dette blir skrevet helt til slutt i php i innledningenSELECT bu_bu.id AS buid, bu_bu.navn AS bunavn, bu_omraade.navn AS omraade, Substr(plassering,1,45) AS plassering FROM bu_bu, bu_omraade WHERE (utm_nord='' OR utm_ost='') AND (bu_omraade.id = bu_bu.omraade_id) AND (objtype_id=1) **** 0 ** *0* Registrering av buer - Dovre historielag

Buer og burester i fjellet

Registreringsprosjekt ved Dovre historielag

 
Om prosjektet Registrer bu    Registrer degLogg inn

Alle registrerte buer / burester

Buer/objekter med nøyaktige UTM-koordinater (7 siffer) vises på kartet (  stk).
Øvrige buer/objekter vises i en liste under kartet (2 stk).

Objekter uten nøyaktige UTM-koordinater.

NavnOmrådePlassering
Burest, Grønsæterhøe Dovrefjell: E6-Grøna På austsida av Grønsæterhøe
Krypinn Dovrefjell sør for E6 til vannskillet. I Steinura på sørsida av Haustgravhøe i kante