Dette blir skrevet helt til slutt i php i innledningenSELECT bu_bu.id AS buid, bu_bu.navn AS bunavn, bu_omraade.navn AS omraade, Substr(plassering,1,45) AS plassering FROM bu_bu, bu_omraade WHERE (utm_nord='' OR utm_ost='') AND (bu_omraade.id = bu_bu.omraade_id) AND (objtype_id=6) **** 0 ** *6* Registrering av buer - Dovre historielag

Buer og burester i fjellet

Registreringsprosjekt ved Dovre historielag

 
Om prosjektet Registrer bu    Registrer degLogg inn

Falkefangerplasser

Buer/objekter med nøyaktige UTM-koordinater (7 siffer) vises på kartet (  stk).
Øvrige buer/objekter vises i en liste under kartet (0 stk).

Objekter uten nøyaktige UTM-koordinater.

NavnOmrådePlassering