Dette blir skrevet helt til slutt i php i innledningenSELECT bu_bu.id AS buid, bu_bu.navn AS bunavn, bu_omraade.navn AS omraade, Substr(plassering,1,45) AS plassering FROM bu_bu, bu_omraade WHERE (utm_nord='' OR utm_ost='') AND (bu_omraade.id = bu_bu.omraade_id) AND ((objtype_id=2) OR (objtype_id=3)) **** 0 ** *5* Registrering av buer - Dovre historielag

Buer og burester i fjellet

Registreringsprosjekt ved Dovre historielag

 
Om prosjektet Registrer bu    Registrer degLogg inn

Andre typer registrerte objekter

Buer/objekter med nøyaktige UTM-koordinater (7 siffer) vises på kartet (  stk).
Øvrige buer/objekter vises i en liste under kartet (2 stk).

Objekter uten nøyaktige UTM-koordinater.

NavnOmrådePlassering
Skrugstadvarden Østsida nord for Grimsdalsvegen. På Gråsida
Urthagen i Einbuggagjelet Østsida sør for Grimsdalsvegen. I Einbugga gjelet