Om prosjektet Registrer bu    Registrer degLogg inn

Registrering av ny bu / burest

 *
 *
 *
 *
 *
 

ID Namn Plassering Bruk Historikk
16 Steinbu Last opp bilde Like ved vassgrøft For arbeid og pass av vas For arbeid og pass av vassgrøft
15 Steinbu Last opp bilde I Djupdalen ved vassgrøft frå For arbeid og pass av vas For arbeid og pass av vassgrøft
14 Drugshøtjønn-naustet Last opp bilde Ved Midtre Drugshøtjønne Naust brukt ved fisking Naustet bygd i 1967-68 av Jørgen Dalum m
13 Milorg-Kåken Last opp bilde Meget lurt plasert i ett lite Sjulested Bygget vinteren 1944-45 av, Jon Sørumgår
12 Milorg-Kåken Last opp bilde Meget lurt plasert i ett lite Sjulested Bygget vinteren 1944-45 av Jon Sørumgård