Om prosjektet Registrer bu    Registrer degLogg inn

Registrering av ny bu / burest

 *
 *
 *
 *
 *
 

ID Namn Plassering Bruk Historikk
17 Midtlegeret, Stordalen, p.t. Møre og Romsdal Last opp bilde Vest for Torbusnyta Stad nytta i samband med Dalen vart nytta til beite av drifter ca
16 Steinbu Last opp bilde Like ved vassgrøft For arbeid og pass av vas For arbeid og pass av vassgrøft
15 Steinbu Last opp bilde I Djupdalen ved vassgrøft frå For arbeid og pass av vas For arbeid og pass av vassgrøft
14 Drugshøtjønn-naustet Last opp bilde Ved Midtre Drugshøtjønne Naust brukt ved fisking Naustet bygd i 1967-68 av Jørgen Dalum m
13 Milorg-Kåken Last opp bilde Meget lurt plasert i ett lite Sjulested Bygget vinteren 1944-45 av, Jon Sørumgår