Skjemaer Krigsminneregistrering - Dovre kommune

Om registreringene Søk Søk kjent ID

 

Registrering av krigsminner fra 2. verdenskrig i Dovre gjennomført 4. okt. 1995 til 14. des. 2001 av Gunnar Arne Løvlund og Anders Jørstad. Prosjekt i kommunal regi. Krigsminnene som er registrert er ruiner etter brakker og andre bygninger, hustufter, skyttergraver, bunkere og bygninger etter tyskerne som fremdeles er i bruk.

Blant disse kan nevnes hovedbygningen og tre hytter ved heimevernskolen, Dombås kino, Dovrefjell hotell, Frichs bakeri, "ungdomsherberget", deler av en møbelfrabrikk, flere lagerbygg som brukes av forsvaret, Dovre kommune eller private bedrifter, administrasjonsbygg og 4 mannskapsbrakker ved Hjerleid, et par låver og 7-8 bolighus.